Differentiatie1285522-9-2018 23:59:31264htmlFalseaspxDe cursus Gedifferentieerd onderwijs in 3h/v zoomt in op het inhoudelijk kunnen differentiëren tussen de 'kiezers' en 'niet-kiezers' om zodoende een aanbod te creëren voor alle leerlingen. DoelgroepWebsite artikelpagina
Leermiddelen1285722-9-2018 23:59:31207htmlFalseaspxDe cursus is ontwikkeld voor leraren (in opleiding) die werkzaam zijn in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en die het arrangeren van leermiddelen in de vingers willen krijgen. Wellicht is de cursus ook bruikbaar voor andere onderwijssectoren...Website artikelpagina
Projectonderwijs1285822-9-2018 23:59:31218htmlFalseaspxVeel scholen kiezen ervoor om een deel van hun onderwijs via projectonderwijs vorm te geven. Projectonderwijs biedt scholen mogelijkheden voor het werken aan vakoverstijgend onderwijs, kennis en vaardigheden, buitenschools leren en gedifferentieerd...Website artikelpagina
Papers, magazines en artikelen675522-9-2018 23:59:311528htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Introductie1283222-9-2018 23:59:311331htmlFalseaspxHet is aan scholen en leraren om voor alle leerlingen van hun school een samenhangend curriculum samen te stellen dat toekomstgericht is en gebaseerd is op een heldere schoolspecifieke visie. Website artikelpagina
Curriculaire spinnenweb: aanklikbaar!1283322-9-2018 23:59:3146306htmlFalseaspxDe kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die elk een kernvraag over het (plannen van) leren door leerlingen betreffen. Website artikelpagina
Aan de slag1283422-9-2018 23:59:316533htmlFalseaspxHieronder vindt u een toolkit met instrumenten ter ondersteuning bij het doordenken van vraagstukken over het curriculum op micro-niveau (klas) en meso-niveau (school). De toolkit is geordend naar de draden van het curriculaire spinnenweb.Website artikelpagina
Professionaliseringsmodules1283522-9-2018 23:59:311204htmlFalseaspxSLO heeft een aantal - beproefde - modules ontwikkeld voor lerarenopleiders en nascholers. De modules kunnen worden ingezet om (aankomende) leraren te helpen bij het leren ontwikkelen van relevante en bruikbare onderwijsprogramma's/curricula.Website artikelpagina
Vakportalen1283622-9-2018 23:59:31831htmlFalseaspxEén overzichtelijke website waarop leraren en schoolleiders eenvoudig allerlei actuele, relevante en interessante inhoudelijke informatie over een bepaald vak of leergebied vinden, dat is de gedachte achter de vakportalen die SLO momenteel ontwikkelt. Website artikelpagina
Opleidersnetwerk1283722-9-2018 23:59:31675htmlFalseaspxHet opleidersnetwerk 'Curriculumontwikkeling door (aankomende) leraren' bestaat uit zo'n 20 lerarenopleiders en nascholers die gezamenlijk nadenken over optimalisering van het programma om aankomende leraren te leren om relevante en bruikbare...Website artikelpagina