Aan de slag met formatieve evaluatie

15-5-2017
SLO heeft samen met de VO-raad leernetwerken opgericht over formatief evalueren. Hier wordt kennis en ervaring uitgewisseld over de manier waarop dit op schoolniveau invulling kan krijgen. Welke activiteiten zijn daarvoor nodig op het niveau van school- en teamleiding, en op vaksectie-, docent- en curriculumniveau? En hoe neemt u leerlingen en ouders zo goed mogelijk mee in deze formatieve aanpak? Tijdens de leernetwerken Formatief Evalueren gaan scholen concreet aan de slag met deze vragen. Lees meer over de netwerken of over overige activiteiten rondom formatief evalueren.

Contactpersoon