Ontwikkelkaarten

11-7-2018

​Grip op ontwikkelproces

Wil je aan de slag met het verbeteren, vernieuwen of veranderen van (onderdelen van) het curriculum van de school? En weet je niet goed waar te beginnen? Er zijn verschillende activiteiten waarmee je een ontwikkelproces kunt starten. Welke activiteiten nodig zijn, hangt af van de situatie en de vragen die het schoolteam heeft. Met behulp van de ontwikkelkaarten die SLO onlangs heeft gemaakt en met scholen heeft uitgeprobeerd, werk je toe naar een tijdlijn met activiteiten die je samen met je team wilt aanpakken.

Ontwikkelkaarten

De ontwikkelkaarten zijn behulpzaam bij het (her)ontwerp van een of meer onderdelen van het schoolcurriculum. Samen met je schoolteam bepaal je op welke aspecten van het schoolcurriculum het team zich wil richten en breng je aan de hand van de ontwikkelkaarten het ontwikkeltraject in beeld. Met behulp van de ontwikkelkaarten groepeer je vragen die:

  • op korte termijn relevant zijn voor het team
  • in een eerder stadium zijn beantwoord
  • later beantwoord kunnen worden
  • aanvullend hierop in de groep leven

Vervolgens leg je de kaarten als een 'slang' aan elkaar zodat er een tijdlijn ontstaat (welke vragen hebben we beantwoord, welke gaan we nu beantwoorden en welke vragen doen we daarna). Aan sommige vragen kan parallel gewerkt worden (kaartjes naast elkaar).

Door de slang/tijdlijn vanaf een afstand te bekijken krijg je een indruk van hoe het proces van de school eruit ziet. Bekijk samen met het team wat opvalt. Wat is het (voorlopige) eindpunt? Wanneer zijn jullie tevreden? Wat is haalbaar? En tenslotte: welke activiteiten kan het team ondernemen om de vragen te beantwoorden?

Toepassingsmogelijkheden

SLO heeft de ontwikkelkaarten in eerste instantie gemaakt om schoolteams concreet en in relatief korte tijd te ondersteunen bij de schooleigen curriculumontwikkeling. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de deelvragen en aan bijpassende instrumenten opdat scholen er ook zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Meer informatie?

De curricula op klas-, school- en landelijk niveau grijpen op vele manieren op elkaar in. De website curriculumontwerp.slo.nl bundelt informatie over curriculumontwikkeling en biedt zicht op materialen en instrumenten om met curriculumontwikkeling op de diverse niveaus aan de slag te gaan. Voor uitgebreidere professionalisering is er de cursus Curriculumontwerp.

Contactpersoon