Papers, magazines en artikelen

20-1-2017

Publicaties/papers

In de brochure vindt u meer informatie over de ruimte in wet- en regelgeving over onderwijstijd, onderwijsinhoud, inspraak en verantwoording.
 
Memo about five guiding principles for curriculum change. After a short introduction, each of these principles will be briefly discussed and elaborated with reference to relevant sources.
 

In deze publicatie wordt het proces om te komen tot een schooleigen onderwijsprogramma nader verkend.

Leerplan in ontwikkeling
Het leerplan in ontwikkeling. De titel van dit boek verwijst zowel naar de inhoudelijke
dynamiek die er voortdurend is in allerlei leerplankwesties als ook naar het ...

Docent als ontwerper: Raamwerk voor doordenking ontwerptaken
De frase 'docent als ontwerper' wordt op een weinig afgebakende wijze gehanteerd.
Docenten voeren binnen hun school diverse ontwerptaken uit die ...

Artikelen

Dossier leerplan SLO
Artikelen Didactief.

Zet het leerplan naar je hand
Artikel Didactief, december 2017
Onderzoeker Monique Volman en projectleider Nienke Nieveen zien hoe verfrissend het kan zijn als een school met het eigen curriculum aan de slag gaat. Maar soms is het ook een worsteling. ‘Scholen moeten meer ondersteund worden.’

Curriculum als kompas voor onderwijsontwikkeling
Artikel Prima Onderwijs, januari 2017

Curriculum als kompas voor de school
Artikel SLO Context VO, juni 2016

Sleutelen aan het curriculum
Artikel Didactief, november 2016

Het curriculaire spinnenweb en materialen
Artikel SLO Context VO, september 2015

Werk maken van burgerschapsonderwijs
Artikel SLO Context VO, juni 2013

Pionieren met de iPad
Artikel SLO Context VO, april 2012

Professionalisering op basis van herijking bekwaamheidseisen
Artikel SLO Context PO, april 2012

Wat is er goed aan een goede leraar?
Artikel LRPLN 9, 2012

Leraren als leerplanontwikkelaars
Artikel SLO Context VO, november 2011

Leertraject van LB naar LC
Artikel SLO Context VO, april 2010

Magazines

Schooleigen curriculumontwikkeling

LRPLN 11

Contactpersoon