Professionaliseringsmodules

19-1-2016

​​​​​​SLO heeft een aantal  - beproefde - modules ontwikkeld voor lerarenopleiders en nascholers. De modules kunnen worden ingezet om  (aankomende) leraren te helpen bij het leren ontwikkelen van relevante en bruikbare onderwijsprogramma's/curricula.
De modules spelen in op de volgende vraagstukken:

  • Hoe maken we een beredeneerde keuze uit het aanbod van (digitale) leermiddelen?
  • Wat moet er getoetst worden en hoe zet je een goede toets in elkaar?
  • Hoe geven we concreet vorm aan taalgericht vakonderwijs?

De modules zijn niet specifiek ontworpen voor zelfstandig gebruik door leraren(teams), maar kunnen wel door hen geraadpleegd worden. Hier volgt een overzicht van alle modules.