Burgerschap

4-2-2016

​​​Burgerschap in het mbo

Doel

Mbo-instellingen hebben de plicht om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, maar zij krijgen weinig concrete handvatten om dit vorm te geven. Dit leidt vaak tot een onsamenhangend aanbod aan leeractiviteiten. Leraren burgerschapsvorming in het mbo blijken vaak geholpen te zijn met een set aan gereedschappen waarmee zij – aansluitend op hun visie - kunnen beredeneren waar het leerplan voor burgerschapsvorming verbetering behoeft. Met deze cursus krijgen (aankomende) leraren de handvatten om gestructureerd en beredeneerd het leerplan vorm te geven of te verbeteren.

Doelgroep​

De cursus is ontwikkeld voor leraren maatschappijleer (in opleiding) en is primair gericht op ontwerpactiviteiten van leraren in het mbo. Wellicht is de cursus ook bruikbaar voor andere onderwijssectoren (het zou dan nader onderzocht moeten worden welke aanpassingen nodig zijn).

Korte omschrijving

De cursisten beginnen met het in kaart brengen van de wijze waarop burgerschap momenteel vorm krijgt op hun (stage)school. Vervolgens wordt vanuit de visie op burgerschap beredeneerd wat dit betekent voor doelen, inhouden, leeractiviteiten en beoordelingsvormen. De samenhang en consistentie tussen de verschillende aspecten van het leerplan vormt hierbij een rode draad.

Contactpersoon