Curriculum

4-2-2016

Cursus curriculumontwerp


Doel

Scholen die de ruimte willen benutten om een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen, doen daarmee een beroep op het ontwerpend vermogen van leraren. Op diverse scholen heeft dit geleid tot de mogelijkheid voor leraren om zich op dit punt nader te specialiseren (soms ondersteund via functiedifferentiatie).
SLO heeft een cursus ontwikkeld die de belangrijkste theorie├źn, aanpakken en modellen rond curriculumontwikkeling aan de orde stelt. Een cursus die leraren de gelegenheid biedt om te oefenen met deze materie en het geleerde toe te passen binnen de eigen onderwijspraktijk.

Doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor (aankomende) leraren die zich willen bekwamen op het terrein van curriculumontwikkeling binnen hun school.

Korte omschrijving

Curriculumontwikkeling komt via drie 'loops' aan de orde, te beginnen met het leren ontwikkelen van een aantal losse lessen en uiteindelijk leidend tot het leren ontwikkelen van een lessenreeks die past in een leerlijn en binnen de visie van de school. Aan de hand van verschillende opdrachten en werkvormen komen de belangrijkste principes van curriculumontwikkeling aan de orde.

Contactpersoon