Differentiatie

4-2-2016

Gedifferentieerd onderwijs in 3 havo/vwo

Doel

In toenemende mate wordt van scholen en leraren verwacht maatwerk te leveren. Er wordt daarbij een groot appèl gedaan op leerplankundige competenties van leraren. In het derde leerjaar maken leerlingen hun profielkeuze en daarmee de keuze om bepaalde vakken wel of niet te kiezen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Om leerlingen die een vak kiezen zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede fase en om leerlingen die een vak niet kiezen nog voldoende uitdaging te bieden, is differentiatie in het derde leerjaar noodzakelijk.
De cursus Gedifferentieerd onderwijs in 3h/v zoomt in op het inhoudelijk kunnen differentiëren tussen de 'kiezers' en 'niet-kiezers' om zodoende een aanbod te creëren voor alle leerlingen.
Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor leraren (in opleiding) die onderwijs verzorgen in het derde leerjaar havo/vwo en die daarin willen differentiëren tussen leerlingen die een bepaald vak kiezen en leerlingen die dat vak niet kiezen.

Korte omschrijving

De cursus is opgezet rond drie bijeenkomsten, bestaande uit een aantal opdrachten. Tijdens elke bijeenkomst staat een fase uit de ontwikkelcyclus centraal: analyse, ontwerp, evaluatie. Dit cyclische karakter heeft als doel om cursisten stapsgewijs en systematisch te leren differentiëren op inhoudelijk vlak.

Meer informatie

De cursus is nog in ontwikkeling. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat O&A

Contactpersoon