Leergang LOB

4-2-2016

Doelen van de leergang LOB

In deze leergang leert u op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB. De focus ligt hierbij op het vmbo, maar de werkwijze en systematiek is grotendeels ook toepasbaar in andere contexten.

Deze leergang is bedoeld voor aanstaande en zittende leraren en bestaat uit een introductiemodule en een verdiepingsmodule (blok 1, 2 en 3). 

De introductiemodule richt zich op kennismaking met eigentijdse inzichten rond LOB.

De verdiepingsmodule richt zich op het optimaliseren van (onderdelen van) een LOB-programma vanuit een leerplankundig perspectief en een cyclisch proces van analyse, ontwerp en evaluatie.

Beide modulen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar de verdiepingsmodule veronderstelt wel de inhoud van de introductiemodule als voorkennis. Daarnaast veronderstelt de verdiepingsmodule enige werkervaring binnen het vmbo.

Leerdoelen

De introductiemodule is geslaagd als de cursist:

  • kennis heeft van eigentijdse inzichten over loopbaanoriëntatie en – begeleiding;
  • doelen en uitgangspunten van loopbaanoriëntatie kan benoemen;
  • verschillende varianten bestudeerd heeft en de implicaties voor het onderwijs kan aangeven;
  • een eigen visie op LOB kan formuleren.

De verdiepingsmodule is geslaagd als de cursist:

  • kan onderzoeken in hoeverre het huidige programma voor LOB past bij de eigentijdse visie op LOB en de visie van de school;
  • een uitwerking kan maken van (een onderdeel van) het LOB-programma, passend bij eigentijdse inzichten over LOB en bij de visie van de school;
  • de kwaliteit van het (tussen)resultaat van het (onderdeel van) het LOB-programma kan onderzoeken en verbeteren.

Achtergrond

De inhoud van deze leergang is mede gebaseerd op diverse ondersteuningsproducten voor LOB die SLO in samenwerking met scholen heeft ontwikkeld. Een overzicht van deze producten en publicaties treft u aan op  de website www.slo.nl/lob.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Beroepsonderwijs: telefoon (053) 4840 663 / vmbo-mbo@slo.nl

Contactpersoon