Leermiddelen

4-2-2016

Kiezen uit een aanbod van (digitale) leermiddelen


Doel

Maatwerk leveren gaat een steeds grotere rol spelen op scholen. Voor leraren betekent dit dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op hun leerplankundige competenties. Om kwaliteit te borgen is kennis van en overzicht over het curriculum, de leerlijnen en kwaliteitscriteria bij het kiezen en arrangeren van leermiddelen nodig. De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen, leermiddelenbeleid, open leermiddelenbanken, het ontwikkelen of arrangeren van schooleigen curricula en eigen leermiddelen, versterken dus de behoefte aan kwaliteitsbewaking en vragen om ondersteunende instrumenten en versterking van leerplankundige competenties. De cursus (Digitale) leermiddelen arrangeren biedt arrangeurs de mogelijkheid te werken aan deze leerplankundige competenties, met name op het vlak van analyse, ontwerp en evaluatie.

Doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor leraren (in opleiding) die werkzaam zijn in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en die het arrangeren van leermiddelen in de vingers willen krijgen. Wellicht is de cursus ook bruikbaar voor andere onderwijssectoren (het zou dan nader onderzocht moeten worden welke aanpassingen nodig zijn).

Korte omschrijving

De cursus is opgezet rond drie blokken (analyse, ontwerp, evaluatie), bestaande uit een aantal opdrachten. Aan de hand van verschillende opdrachten leert de cursist de belangrijkste principes van (digitale) leermiddelen arrangeren. Zodoende wordt de cursist opgeleid in het beredeneerd wijzigen van onderdelen uit de methode/leermiddelen.

Contactpersoon