Talentontwikkeling onderbouw VO

16-2-2016

Het ontwerpen van een programma voor talentontwikkeling door (aankomend) leraren


Doel:

Hoe geef je vanuit een centrale en gestructureerde visie invulling aan talentprogramma's? Hoe ontwikkel je materiaal dat een appèl doet op het ontdekken en ontplooien van talenten? En hoe evalueer je het schoolbeleid ten aanzien van talentontwikkeling? Met deze cursus worden leraren (in opleiding) daarin op weg geholpen.
 
Deze module is opgezet volgens een ontwikkelcyclus, met daarin de fasen  onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Dit is een hulpmiddel om gestructureerd materialen te ontwerpen voor talentontwikkeling. Eerst bepalen de cursisten wat ze precies met talentontwikkeling willen bereiken en vervolgens werken zij toe naar concrete lesmaterialen. Aan het eind van elke fase maken de cursisten de tussenbalans op, alvorens ze doorwerken naar een volgende fase.

Doelgroep:

De module is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders en onderwijsondersteuners die docenten of leidinggevenden willen opleiden tot ontwerpers van een onderwijsprogramma voor talentontwikkeling op scholen.
De module kan ook gegeven worden door een kartrekker/projectleider binnen de school. De cursusleider belegt vergaderingen, bereidt bijeenkomsten voor, verzorgt ze  en voorziet  leraren van de juiste materialen. De module kan tevens aangeboden worden als verrijkingsmodule binnen lerarenopleidingen.
In totaal zijn (aankomende) leraren gemiddeld 20 uur bezig met de voorbereiding, aanwezigheid en het huiswerk van de drie bijeenkomsten (hierbij is de uitvoeringsfase niet meegerekend). 

Korte omschrijving van de module:

De opzet van de module bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbij tussen de tweede en de derde bijeenkomst de uitvoeringsfase (pilot opzet en lesmateriaal talentontwikkeling) plaatsvindt:

  • Bijeenkomst 1: Onderzoek
  • Bijeenkomst 2: Ontwerp
  • Uitvoeringsfase: Eerst pilot van talentontwikkelprogramma
  • Bijeenkomst 3: Evaluatie

In de vorm van een PowerPoint worden doel en inhoud van de fasen van de ontwikkelcyclus omschreven en een handreiking voor de voorwaardelijke stappen in het ontwikkelproces gegeven (incl. bijbehorende materialen, werkvormen en instrumenten). In de notitiepagina's van de PowerPoint zijn tevens enkele didactische opmerkingen bijgevoegd. Zo werken deelnemers in korte tijd toe naar een onderwijsprogramma voor talentontwikkeling op VO-scholen.

De producten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de scholen uit het SLO-netwerk 'Brede talentontwikkeling'.

Contactpersoon