De ontwikkelcyclus en bijbehorende instrumenten

16-2-2016

De ontwikkelcyclus is een hulpmiddel om op gestructureerde wijze een programma (incl. les materialen) te ontwikkelen voor talentontwikkeling. Eerst wordt bepaald wat er precies bereikt moet worden met talentontwikkeling en vervolgens wordt er toegewerkt naar concrete lesmaterialen. Zowel tussentijds als aan het eind van de cyclus wordt bekeken of alles nog naar wens verloopt en of bijstellingen nodig zijn.

De cyclus bestaat uit vier fasen:

  • Onderzoeken: verkennen wat men wil bereiken met talentontwikkeling en kaders en randvoorwaarden vaststellen.
  • Ontwerpen: het ontwikkelen van een programma (incl.  materialen) voor talentontwikkeling.
  • Uitvoeren: het in de praktijk brengen van het programma voor talentontwikkeling.
  • Evalueren: bepalen of het programma naar wens verloopt, en nagaan waar verbetering nodig is.

Iedere fase bestaat uit een aantal stappen. Hieronder staan de stappen met de daarbij behorende instrumenten beschreven. Daarnaast is een instrument opgenomen waarmee deelnemers het ontwikkelproces als geheel steeds kunnen volgen (het monitorinstrument).

 

1ste bijeenkomst: Onderzoeken​

​1. Bepaal uw visie​Bepaal met de quickscan hoe talentontwikkeling op school er in grote lijnen uit zou kunnen zien.Quickscan talentontwikkeling​ onderbouw

Quickscan talentontwikkeling tweede fase​
​2. Formuleer uitgangspunten​Bepaal concrete uitgangspunten voor een leerplan voor talentontwikkeling.Spinnenwebspel
​3. Maak de tussenbalans op​Bekijk of alles naar wens verlooptMonitorinstrument (checklist 1)

​2de bijeenkomst: Ontwerpen

​4. Formuleer criteria voor lesmateriaal​Formuleer criteria voor een uitdagend aanbod.​Criteria voor uitdagend aanbod
​5. Ontwerp het lesmateriaal​Schrijf het lesmateriaal aan de hand van de criteria voor uitdagend aanbod.
Bepaal hoe leerlingen beoordeeld worden.
Bepaal of het lesmateriaal aan de eerder gestelde criteria voor uitdagend aanbod voldoet

Het ontwikkelen van opdrachten voor talentontwikkeling

Beoordeling: tips en instrumenten

Checklist criteria voor uitdagend aanbod.

​6. Maak een tussenbalans op​Bekijk of alles naar wens verloopt.Monitorinstrument (checklist 2)
​7. Voer de lessen uit en houd een vinger aan de pols​Bekijk of alles naar wens verloopt tijdens de lesuitvoering.​Monitorinstrument (checklist 3)

​3de bijeenkomst: Evalueren

​8. Ga na of de ontwikkelingen naar wens verlopen en maak een eindbalans op.​Gebruik de checklist om na te gaan of het project nog volgens planning verloopt.Monitorinstrument (checklist 4)


 


 


 


 


 

Contactpersoon