Bronnen en materialen (Macro)

26-1-2016

​Bronnen en materialen worden in Nederland op landelijk niveau niet voorgeschreven. De overheid stelt geld beschikbaar aan scholen voor de bekostiging van de door hen gekozen leerbronnen en –middelen.

Om te bespreken

  • Bekijk de doelen voor een bepaald vakgebied op hoofdlijnen. Wat betekent dit voor de keuze van bronnen en materialen? Welke implicaties kunnen hieruit afgeleid worden voor de bronnen en materialen?


 Ga terug

Contactpersoon