Bronnen en materialen (Meso)

29-1-2016

​Bronnen en materialen op meso-niveau biedt een overzicht van alle middelen waarmee leerlingen leren. Voor specifieke vakken, leergebieden en thema's zal in veel gevallen schoolbreed (of op het niveau van bijvoorbeeld vaksecties) besloten worden welke lesmaterialen de leerlingen tot hun beschikking hebben. Het kan daarbij gaan om lesmethodes, al dan niet zelf ontwikkelde materialen, verbruiksmaterialen en digitale bronnen.

Om te bespreken

    • Zijn de bronnen en materialen voor de verschillende vakken of leergebieden relevant en bruikbaar?
    • Welke criteria worden gehanteerd bij de keuze voor nieuwe bronnen en materialen?
    • Hebben die criteria een relatie met de schoolvisie, de leerdoelen en –inhouden?
    • Ontwikkelen de teams zelf materialen voor de verschillende leergebieden? Hoe worden zij hierin gefaciliteerd?
    • Welke rol speelt het gebruik van ICT binnen de onderwijsmaterialen?

Links

Op Wikiwijs kunt u zoeken naar los lesmateriaal of zelf materiaal maken en delen.​Wikiwijs
​Brancheorganisatie van aanbieders van leermiddelen.​De Geu

 

Ga terug