Bronnen en materialen (Micro)

1-2-2016

Bronnen en materialen op micro-niveau betreft alle papieren en digitale materialen die een onderwijsleerproces ondersteunen. Dit kunnen lesmethodes, (zelf ontwikkelde) lesmaterialen, handboeken, tutorials of andere (visuele) bronnen zijn, maar ook personen (experts) die leerlingen en leraren raadplegen tijdens het leerproces. Denk hierbij ook aan de ICT-voorzieningen die het onderwijsleerproces ondersteunen, zoals smartphones, tablets, computers en digiborden.

Om te bespreken

  • Welke middelen zijn nodig bij de les(senreeks)?
  • In welke vorm (bijv. digitaal of op papier)?
  • Sluiten de bronnen en materialen aan bij de visie en het beleid van de school en bij de (tussen)doelen die gelden voor het vak of het leergebied waarbinnen de les plaatsvindt?

Links

Op Wikiwijs kunt u zoeken naar los lesmateriaal of zelf materiaal maken en delen.Wikiwijs

 

Ga terug