Docentrollen (Macro)

26-1-2016

Over docentrollen worden in Nederland op landelijk niveau geen uitspraken gedaan. De kwaliteit van leraren staat centraal in de wet Bio en wordt daarin uitgedrukt in bekwaamheidseisen. De onderwijsvisie op macro-niveau heeft ook implicaties voor de aard van en accenten binnen het onderwijsleerproces.

Om te bespreken

  • Welke uitspraken worden op landelijk niveau gedaan over de persoonsontwikkeling van leerlingen? Welke rollen van de leraar kunt u hier uit afleiden?
  • De school dient een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van leerlingen. Wat betekent dit voor de rol van de leraar?
  • Is op landelijk niveau vastgelegd wat wel en niet tot de pedagogische taak van de leraar behoort?
  • Voor voortgezet onderwijs: is de rol van de leraar anders bij de verschillende onderwijsniveaus?

Links

 

​Wettelijke eisen aan de bekwaamheid van leraren.

Wet op de beroepen in het onderwijs


 Ga terug

Contactpersoon