Groeperingsvormen (Macro)

26-1-2016

Over groeperingsvormen worden in Nederland op landelijk niveau geen formele uitspraken gedaan. De visiediscussie kan ook leiden tot structuuruitspraken bijv. over (verlengde) brugklasperiode.

Vragen

    • Hoe gaat scholen om met groeperingsvormen in krimpgebieden?
    • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt dat leerlingen om moeten leren gaan met diversiteit?
    • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt van passend onderwijs?

Ga terug

Contactpersoon