Groeperingsvormen (Macro)

26-1-2016

Over groeperingsvormen worden in Nederland op landelijk niveau geen formele uitspraken gedaan. Wel wordt er vanuit de overheid beleid ontwikkeld voor leerlingen voor wie de gangbare ondersteuning niet toereikend is. Dit heeft invloed op de homogeniteit / heterogeniteit binnen een groep.

Om te bespreken

    • Hoe gaan scholen om met groeperingsvormen in krimpgebieden?
    • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt dat leerlingen om moeten leren gaan met diversiteit?
    • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt van passend onderwijs?

Links

Website van OCW over passend onderwijs. Passend onderwijs
​Informatie over groepering van (hoog)begaafde leerlingen​Talent stimuleren


Ga terug

Contactpersoon