Groeperingsvormen (Meso)

29-1-2016

​Groeperingsvormen op meso-niveau geeft aan met wie leerlingen op school leren en of dat leren individueel en/of in groepsverband plaatsvindt. Op meso-niveau gaat het om beredeneerde keuzes wat betreft de grootte en de samenstelling van klassen en groepen.

Om te bespreken

  • Passen de groeperingsvormen bij de visie van de school, de leerdoelen en leeractiviteiten voor de verschillende leergebieden?
  • Zijn er voldoende mogelijkheden in de school om te kunnen variëren in groeperingsvormen?
  • Waar in het leerproces krijgen leerlingen mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes? Welke consequenties heeft dit voor de groeperingsvormen?

Links

Informatie van de overheid over de Wet Veiligheid op school, die als doel heeft dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan. Veilig leren en werken in het onderwijs

 

Ga terug

Contactpersoon