Groeperingsvormen (Micro)

1-2-2016

Groeperingsvormen op micro-niveau gaat over de groepsindeling binnen de les, lessenreeks of het project. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of klassikale lessen en uitwisseling met bijvoorbeeld leerlingen van andere scholen. Het betreft ook de keuzes hoe homogeen of heterogeen het groepswerk is georganiseerd.

Om te bespreken

  • Hoe groot is de totale groep leerlingen?
  • Hoe en door wie is de groep samengesteld?
  • Met welke argumenten wordt de groepsindeling van de lessen onderbouwd?
  • In hoeverre passen de groeperingsvormen bij het schoolbeleid en bij de visie op uw vak/leergebied?

Ga terug

Contactpersoon