Leeractiviteiten (Meso)

29-1-2016

​Leeractiviteiten op meso-niveau geeft op hoofdlijnen de pedagogisch-didactische aanpak weer die past bij de visie op schoolniveau.

Om te bespreken

  • Welke afspraken bestaan binnen de school over de wijze waarop leerlingen leren?
  • Passen de leeractiviteiten bij het onderwijsbeleid van de school?
  • Worden met de leeractiviteiten de leerdoelen voor de verschillende vak- en leergebieden gerealiseerd?
  • Wat zijn karakteristieke leeractiviteiten in een school met een specifieke vorm van vernieuwingsonderwijs (denk bijvoorbeeld aan Montessori, Freinet of Vrije school)?

Links

Platform over talentontwikkeling en begaafdheid voor primair onderwijs, vmbo, havo en vwo. Informatiepunt onderwijs en talentontwikkeling
Handreikingen om hogere denkvaardigheden als basis te nemen voor uitdagende opdrachten, waarbij talenten van leerlingen zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld worden.Hogere denkvaardigheden

 

Ga terug