Leerdoelen micro

1-2-2016

​Leerdoelen op micro-niveau betreft de kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen zich eigen maken gedurende een les, lessenreeks, project. Vaak bevat een leerdoel ook een normering (hoe goed moet de leerling het doel beheersen) en worden er uitspraken gedaan over de condities (omstandigheden) waaronder de leerling het doel moet kunnen laten zien (bijv. met of zonder hulpbronnen, zoals een bosatlas of woordenboek).
Leerdoelen op micro-niveau zijn gerelateerd aan de doelen op meso- en macro-niveau, maar worden door leraren (in samenspraak met leerlingen) zelf geformuleerd. Ze zijn ook terug te vinden in lesmethodes.

Om te bespreken

  • Wat moet er met de opdracht of les worden bereikt?
  • Wat kunnen leerlingen na de opdracht of les, wat nu niet nog niet (voldoende) lukt?
  • Wat kan of moet er aan het eind van de opdracht of les worden getoetst?

Links

​Informatie over formatief evalueren en het formuleren van doelen. Formatief evalueren


 

Ga terug