Leerinhoud (Macro)

26-1-2016

Leerinhoud op macro-niveau ligt besloten in de leerdoelen op macro-niveau. Het betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die onderdeel uitmaken van de op landelijk niveau vastgelegde leerdoelen en de bijbehorende (niet verplichte) uitwerkingen.

zie Leerdoelen op macro-niveau

Om te bespreken

  • Wat leren leerlingen in Nederland?
  • Wat leren leerlingen binnen de schooltypen en leerjaren?
  • Voor voortgezet onderwijs: Hoe sluiten de doelen uit de preambule aan op de eindtermen van vakken?

Links

​Overzicht van alle handreikingen voor de schoolexamens.​Handreikingen schoolexamens

 

Ga terug

 

Contactpersoon