Leerinhoud (Meso)

29-1-2016

​Leerinhoud op meso-niveau betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die op schoolniveau worden vastgesteld en die invulling geven aan het onderwijsleerproces. Denk bijvoorbeeld aan een schoolbreed en vakoverstijgend vastgestelde invulling (thema's, concepten, onderwerpen) voor vakken en leergebieden. Leerinhouden kunnen worden afgeleid van nationaal vastgestelde leerdoelen en aangevuld worden met doelen die de school belangrijk vindt.

Om te bespreken

  • Aan welke leerinhouden moeten alle vakken of leergebieden aandacht besteden?
  • Passen de leerinhouden van de verschillende vakken of leergebieden bij de algemene onderwijsdoelen?
  • In welke mate biedt de school ruimte aan individuele leerroutes?

Links

​Actuele en inhoudelijke informatie per vakgebied, voor leerkrachten en schoolleiders. Vakportalen​
Informatie over burgerschapsvorming in de school en in de klas.
Burgerschap in de school
Informatie over 21ste eeuwse vaardigheden, inclusief een quickscan om te bepalen aan welke vaardigheden al gewerkt wordt.21ste eeuwse vaardigheden

Ga terug