Leerinhoud (Micro)

1-2-2016

​Leerinhoud op micro-niveau betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema.

Om te bespreken

  • Wat leren leerlingen gedurende de les(senreeks)?
  • Welke vakinhouden staan centraal?
  • Sluiten de leerinhouden voldoende aan bij de onderwijsdoelen van de school?

Ga terug