Leeromgeving (Macro)

26-1-2016

​Wat betreft de leeromgeving is op landelijk niveau vastgesteld dat scholen zich moeten houden aan de schooltijd en onderwijstijd. Schooltijd is de tijd die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling onderwijs krijgt. Dat kan ook op andere plaatsen zijn dan binnen de schoolmuren.
Eisen aan bijvoorbeeld praktijkruimtes zijn onder andere af te leiden uit de examenprogramma's/syllabi van de vakken.

Om te bespreken

  • Welke officiële eisen zijn er voor praktijkruimtes voor verschillende vakken?
  • Bekijk de doelen voor een bepaald vak of leergebied: welke eisen zijn hier uit af te leiden voor de leeromgeving?

Ga terug

Contactpersoon