Leeromgeving (Meso)

29-1-2016

‚ÄčLeeromgeving op meso-niveau doet uitspraken over de plaats waar het leren plaatsvindt: op school, thuis, een andere plaats. Daarnaast betreft het uitspraken over de inrichting van de fysieke en digitale plaats van het leren. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, bibliotheek/mediatheek, ICT-lab, het schoolplein en bijv. een schooltuin, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Om te bespreken

  • Zijn de lokalen en de overige ruimten in de school voldoende uitgerust om invulling te kunnen geven aan het programma voor de verschillende leergebieden?
  • Vindt het leren ook buitenschools plaats? Wie onderhoudt het contact met deze buitenschoolse locaties?

Ga terug

Contactpersoon