Leeromgeving (Micro)

29-1-2016

Leeromgeving op micro-niveau verwijst naar de indeling en aankleding van de plaats waar het leren van leerlingen binnen een les, lessenreeks of project plaatsvindt: op school, thuis en/of elders. Het gaat daarbij zowel om de fysieke als de digitale leeromgeving. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, bibliotheek/mediatheek, ICT-lab, het schoolplein en evt. een schooltuin, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Om te bespreken

  • Waar leren de leerlingen gedurende de les(senreeks)?
  • Binnen of ook buiten de school?

Ga terug