Tijd (Macro)

26-1-2016

​Wat betreft tijd bestaat er in Nederland op landelijk niveau geen vastgestelde urentabel en er is geen maximum aantal onderwijs-uren per dag. Het is aan de scholen te bepalen hoeveel uren ze aan bepaalde vakken/leergebieden besteden en hoe ze die verdelen over de dag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen.
De school moet zich wel houden aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd (tijd dat de leerling onderwijs krijgt). De overheid heeft voor alle leerlingen in het po, (v)so, vo en mbo urennormen vastgesteld waar de school zich aan heeft te houden.

Om te bespreken

  • Welke wettelijke vereisten worden gesteld aan de hoeveelheid tijd die leerlingen op school doorbrengen?

Links

 

Informatie van de rijksoverheid over schooltijden en onderwijstijden. ​Schooltijden en onderwijstijd

 

Ga terug

Contactpersoon