Tijd (Micro)

29-1-2016

‚ÄčTijd op micro-niveau verwijst naar de hoeveelheid tijd die bijvoorbeeld een les of lessenreeks in beslag neemt en hoe de tijdsverdeling over de verschillende leeractiviteiten er binnen de les uitziet. Hiertoe behoort ook de verhouding tussen studielasturen en contacttijd en tijd voor huiswerk.

Vragen

  • Wanneer vindt de les(senreeks) plaats?
  • Hoeveel tijd beslaat de les(senreeks)?
  • Wat betekent dit voor de inroostering en de planning?
  • In welke mate kunnen leerlingen zelf keuzes maken rondom hun tijdsbesteding of leertempo met betrekking tot het vak of leergebied?

Ga terug

Contactpersoon