Visie (Macro)

26-1-2016

Volgens de visie op macro-niveau dienen scholen een bijdrage dienen te leveren aan kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in o.a. de preambule bij de kerndoelen voor po, onderbouw vo en (v)so en de wet op burgerschapsvorming. 
Vanuit Curriculum.nu wordt gewerkt aan een verfijning van de toekomstgerichte visie op onderwijs zoals opgesteld door het Platform Onderwijs 2032.

In het kader van vrijheid van onderwijs laat de overheid ruimte aan de scholen en leraren om de onderwijsvisie op schoolniveau gestalte te geven.

Om te bespreken

  • Waartoe leren leerlingen in Nederland?
  • Is de visie bij alle schooltypen hetzelfde?

Links

 

.Onderwijs 2032
​Curriculum.nu vormt het vervolg op het visie-traject Onderwijs 2032.​Curriculum.nu
​​Maatschappelijke discussie over het onderwijs van de toekomst.Onderwijs 2032
Visies op onderwijs in een aantal verschillende landen.Buitenlandse curricula
Overzicht van projecten die SLO uitvoert onder de naam 'curriculum van de toekomst'. Curriculum van de toekomst

 

Ga terug


 

Contactpersoon