Visie (Meso)

29-1-2016

​Visie op meso-niveau geeft antwoord op de vraag waartoe de leerlingen van een specifieke school leren. Een visie op schoolniveau geeft op globale wijze richting aan de manier waarop de school invulling geeft aan kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen.
De overheid geeft scholen en leraren de ruimte om de eigen visie te formuleren en daarmee aan te geven op welke punten de school zich al dan niet wenst te profileren. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor nadere keuzes op alle andere draden.

Om te bespreken

  • Hoe geeft de school op hoofdlijnen invulling aan de drie functies van het onderwijs: kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming?
  • Profileert de school zich op een bepaald gebied (bijvoorbeeld als kunst en cultuurschool, technasium, of met gepersonaliseerd leren)?

Links

Platform van vernieuwscholen.

Platform eigentijdsonderwijs

 

Ga terug