Visie (Micro)

29-1-2016

​Visie op micro-niveau geeft aan 'waartoe' leerlingen leren binnen een lessenreeks, project, thema of vak. De visie op micro-niveau heeft een verbinding met de schoolvisie en wordt geformuleerd door de leraren (evt. in samenspraak met leerlingen). Het geeft antwoord op de vraag van bijvoorbeeld leerlingen en ouders waarom ze dít moeten leren.

Om te bespreken

  • Wat is het motief voor deze les(senreeks)?
  • Vanuit welke vakontwikkelingen of pedagogisch-didactische visie is de les(senreeks) opgezet?
  • Op welke wijze komt de visie van de school tot uiting in de les(senreeks)?

Ga terug