Toetsen

15-3-2016

​Bevorderen van toetscompetenties Weet wat je meet

Doel

Het doel van deze cursus is de toetscompetenties van leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs te vergroten.

Doelgroep

De cursus is ontwikkeld voor leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs.

Korte omschrijving

De cursus biedt verschillende modules aan, waarmee de hele toetscyclus onder de loep wordt genomen. Modules beginnen steeds met vragen, bedoeld om de interesse van leraren te wekken. Als de leraar niet tevreden is over zijn of haar voorkennis, of meer wil weten over het betreffende onderwerp, kan hij/zij aan de slag met enkele opdrachten.
In het eerste blok komen allerlei keuzes aan bod die aan het begin gemaakt moeten worden voor het opstellen van een meerjarenplanning, en de kennis die daarbij nodig is.
Vervolgens gaat de leraar in het tweede blok aan de slag met de ontwikkeling van toetsopgaven aan de hand van een toetsmatrijs, en met het bedenken van het correctievoorschrift.
In het derde blok worden belangrijke aandachtspunten bij de afname van toetsen in kaart gebracht; ook wordt ingegaan op het proces van antwoordenanalyse, resultaatbepaling en normering.
Tenslotte wordt in het laatste blok aandacht besteed aan de evaluatie van de toets en aan het opstellen van een toetsenbank.

Meer informatie

De cursus is nog in ontwikkeling. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat O&A

Contactpersoon